Konkurs POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI
użytkownik : admin
dnia : 2017-01-12 10:34

SZANOWNI PAŃSTWO

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej oraz Sekretariatu Konkursu Polskiej Nagrody Jakości
serdecznie zarazamy do udziału w:

XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości
XI edycji konkursu Znakomity Przywódca
VIII edycji konkursu Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania


 
Koncepcja „POLSKIEJ NAGRODY JAKOŚCI - PNJ” jest oparta na Modelu Znakomitości EFQM (Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością). Model ten to kryteria nowoczesnej, światowej koncepcji zarządzania organizacją - Total Quality Management (TQM). W Polsce ta koncepcja została nazwana „Zarządzanie przez Jakość” - ZPJ. Od początku ustanowienia tej nagrody cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno przedsiębiorców jak i  organizacji samorządowych i publicznych. Polska Nagroda Jakości ma za zadanie promowania nowoczesnych metod zarządzania, które pozwolą naszym organizacjom osiągać sukces na rynku krajowym i międzynarodowym.
 
Model Nagrody „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA” to jakościowe zasady dla Menadżerów - Liderów, którzy stosując je są zdolni prowadzić organizację do nowych wyzwań i osiągać wraz z załogą wyróżniające się wyniki. Znakomite Przywództwo, czyli realizacja przywództwa, to ustalanie celów i kierunków rozwoju organizacji, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.

Celem Modelu „ZNAKOMITY PRZYWÓDCA - ZP” jest wdrażanie zasad, które pomogą tworzeniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Menadżerów - Liderów - świata nauki, praktyki, polityki i masmediów, którzy swoją codzienną pracą będą przyczyniać się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz będą wdrażać i upowszechniać nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniać się do poprawy jakości życia polskich obywateli.
 
Model Nagrody  „ZNAKOMITY PEŁNOMOCNIK SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA - ZPSZ” to jakościowe zasady dla Pełnomocników, którzy stosując je są zdolni doskonalić systemy zarządzania i osiągać wraz z kierownictwem i załogą wyróżniające się wyniki. Znakomite Pełnomocnictwo, czyli realizacja przywództwa w zarządzaniu systemami jakości, to ustalanie celów i kierunków rozwoju systemów zarządzania, wspieranie ich realizacji oraz kontrola uzyskiwanych efektów.
 
Celem Modelu „Znakomity Pełnomocnik Systemów Zarządzania” jest wdrażanie zasad, które pomogą  doskonaleniu oraz promowaniu w Polsce wybitnych Liderów tych systemów, którzy swoją codzienną pracą przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki, polityki, samorządności, nauki, kultury oraz wdrażają i upowszechniają w swoich organizacjach nowoczesne metody zarządzania, a tym samym przyczyniają się do poprawy jakości działalności organizacji.

Wręczenie nagród XXIII edycji konkursu PNJ, XI edycji konkursu ZP oraz VIII edycji konkursu ZPSZ nastąpi, jak co roku, 11 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zaproszenia do nowej edycji Konkursu PNJ znajdziecie Państwo tutaj

Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
e-mail: pnj@kig.pl
www.pnj.pl
tel.: 22 630 96 63, 22 630 97 02

 

czytane : 390 razy

[ powrót]