AKADEMIA AKTYWNOŚCI - rekrutacja na szkolenia i staże dla osób po 29 r.ż.
użytkownik : admin
dnia : 2017-04-11 10:04

REKRUTACJA NA STAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB PO 29 r.ż.

Chcesz zdobyć nowy zawód, uzupełnić kwalifikacje i odbyć płatny staż zawodowy oraz uzyskać zatrudnienie ???

Zgłoś się do udziału w projekcie  „Akademia aktywności” realizowanym przez „O.K. Centrum Języków Obcych” Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W ramach projektu oferujemy:
 -  identyfikacje potrzeb;
 -  pośrednictwo pracy;
 -  wysokiej jakości szkolenia: opiekun osób starszych, masażysta, animator czasu wolnego, teleopiekun (zapewniamy stypendium szkoleniowe )
 -  3 mce staże (zapewniamy stypendium stażowe )

 -  możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu

Ponadto uczestnicy projektu w czasie prowadzonych zajęć będą mieli zapewniony catering. Jednocześnie dla ponad 20% uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz stażu. Zapewniamy także ubezpieczenie i badania.

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie następujące kryteria:
 - pozostające bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
 -  zamieszkujące  teren woj. łódzkiego,
 - posiadające wykształcenie -  podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,
 - wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach,
 - w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby długotrwale bezrobotneTermin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od dnia  01.01.2017 r. do 30.04.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników/czek  przewidzianych w projekcie). Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. łódzkiego.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Akademia aktywności" proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Paweł Łebkowski
tel: 502-831-024
e-mail: biuro@bhrm.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
Klaudia Wierzbicka
tel. 24 355 80 08, 697 066 359
e-mail: biuro@rig.kutno.pl

czytane : 481 razy

[ powrót]