KUMULACJA MOŻLIWOŚCI - rekrutacja na szkolenia i staże dla osób po 29 r.ż.
użytkownik : admin
dnia : 2017-04-11 10:14


REKRUTACJA NA STAŻE I SZKOLENIA DLA OSÓB PO 29 r.ż.


Możliwość zdobycia nowego zawodu, uzupełnienia kwalifikacji i odbycia płatnego stażu zawodowego z możliwością zatrudnienia.

Zgłoś się do udziału w projekcie  „Kumulacja możliwości” organizowanego przez Navigator International Sp. z o.o., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Ilość miejsc ograniczona.


W ramach projektu oferujemy:
-  identyfikację potrzeb;
-  pośrednictwo pracy;
-  wysokiej jakości szkolenia zakończone egzaminem UDT lub SEP - Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych LPG +Uprawnienia energetyczne grupa 1 (elektryczne - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV) E- eksploatacja  (zapewniamy stypendium szkoleniowe)

-  3 mce staże (zapewniamy stypendium stażowe)
-  możliwość uzyskania zatrudnienia po zakończeniu stażu.


Ponadto uczestnicy projektu w czasie prowadzonych zajęć będą mieli zapewniony catering. Jednocześnie dla ponad 60% uczestników przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu na zajęcia. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenia ukończenia szkolenia oraz stażu. Zapewniamy także ubezpieczenie i badania.

Uczestnikami  projektu mogą być osoby spełniające łącznie wszystkie następujące kryteria:
 - pozostające bez pracy (bezrobotne - nie ma konieczności rejestracji w PUP, bierne zawodowo, poszukujące pracy) po 29 roku życia,
 -  zamieszkujące  teren woj. łódzkiego (w rozumieniu przepisów KC),
 - posiadające wykształcenie -  podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,
 - wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach,
 - w szczególności osoby po 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety i osoby długotrwale bezrobotne.Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych: od dnia  01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. (lub krócej w przypadku osiągnięcia 100% uczestników/czek  przewidzianych w projekcie). Rekrutacja prowadzona będzie na terenie woj. łódzkiego.


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie "Kumulacja Możliwości" proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Paweł Łebkowski
tel: 502-831-024
e-mail: biuro@bhrm.pl


Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie
Klaudia Wierzbicka
tel. 24 355 80 08, 697 066 359
e-mail: biuro@rig.kutno.pl

czytane : 579 razy

[ powrót]