Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie  działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z własnym Statutem z dnia 23 czerwca 2005 roku z uwzględnieniem zmiany uchwalonej 26 września 2013 roku.
 
Izba jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej przedsiębiorców w zakresie ich działalności gospodarczej.
 
Reprezentujemy przedsiębiorców
Podstawowym działaniem RIG w Kutnie jest ochrona interesów Członków Izby, prezentowanie opinii środowiska gospodarczego wobec władz samorządu terytorialnego oraz kształtowanie polityki gospodarczej w Regionie. Współpracujemy z zarządem naszego województwa oraz z samorządami poszczególnych miast i powiatów. Izba podejmuje inicjatywy, które służą wspieraniu lokalnej przedsiębiorczości.
 
Informujemy i szkolimy
Rozpowszechniamy w środowisku przedsiębiorców informacje dotyczące funkcjonowaniaw ramach Unii Europejskiej oraz procesów związanych z integracją europejską. Propagujemy ideę podnoszenia jakości wyrobów i usług, staramy się upowszechniać nowoczesne technologie, pomagać we wprowadzaniu do firm działań innowacyjnych. Stwarzamy warunki do podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego. Przekazujemy informacje o wydarzeniach gospodarczych mających znaczenie dla lokalnej przedsiębiorczości. Organizujemy szkolenia, konferencje i seminaria. Organizujemy spotkania tematyczne o problematyce ogólnospołecznej i lokalnej.
 
Promujemy firmy członkowskie
Izba dużą wagę przykłada do promocji firm członkowskich oraz walorów gospodarczych i turystycznych całego regionu. Kształtujemy i upowszechniamy zasady etyki w działalności gospodarczej Utrzymujemy stałą współpracę z mediami. Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie wydaje kwartalnie „Informator Członkowski”. Na bieżąco informujemy o ciekawych targach, konferencjach, zarówno tych , które odbywają się w naszym kraju, jak i poza jego granicami oraz o innych interesujących wydarzeniach dla przedsiębiorców.
 
Realizujemy poszczególne zadania poprzez:
 
Wzmocnienie lobbingu 
Współpracę z centralnymi i terenowymi organami rządowymi i samorządowymi w przedsięwzięciach istotnych dla regionu i Członków Izby, współpracę gospodarczą pomiędzy Członkami Izb, współpracę z organizacjami naukowo-badawczymi, organizacjami gospodarczymi w tym branżowymi i handlowymi oraz polskimi i zagranicznymi przedstawicielstwami dyplomatycznymi , konsularnymi i handlowymi.
 
Podniesienie prestiżu RIG w Regionie 

Członkowstwo w Izbie w dużym stopniu stwarza możliwości prezentacji firm członkowskich, prowadzenie działalności promocyjnej i marketingowej, udział w targach, wystawach krajowych i zagranicznych oraz misjach gospodarczych.
 
Promocja firm członkowskich oraz walorów gospodarczych i turystycznych całego Regionu w kraju i za granicą.
Organizacja uczestnictwa Członków RIG w Kutnie w misjach handlowych m. in. targach wystawach. Utrzymywanie stałej współpracy z mediami oraz  Biurami Promocji miast i gmin Regionu. Prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej służącej integracji środowiska przedsiębiorców.
 
Dbałość o atrakcyjność oferty Izby dla jej Członków.
Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów i innych sposobów poszerzania wiedzy oraz umożliwienie uczestnictwa w tego typu imprezach nie organizowanych przez Izbę. Stworzenie kompletnej szczegółowej bazy danych o firmach członkowskich. Prowadzenie mediacji pomiędzy Członkami Izby mającej na celu polubowne zakończenie sporu, w przypadku naruszenia zasad etyki zawodowej, uczciwości oraz dobrych obyczajów. Organizacja zawodów m.in. pływackich, kręgle mających na celu integrację samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym.
 
Promowanie i kształtowanie w kontaktach pomiędzy Członkami Izby zasad etyki w biznesie oraz tworzenie klimatu wzajemnego szacunku, zaufania i współpracy.
 
Uczestniczenie Członków RIG w Kutnie w życiu Regionu.
 
Izba jest Członkiem Krajowej Izby Gospodarczej i aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach podejmowanych przez KIG: szkoleniach, konferencjach działalności promocyjnej, misjach gospodarczych oraz projektach unijnych.
 
W październiku 2000 roku w Oporowie zostało podpisane Wojewódzkie Porozumienie Izb Gospodarczych, w skład którego weszli: 
- Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie 
- Regionalna Izba Gospodarcza w Piotrkowie Trybunalskim 
- Regionalna Izba Gospodarcza w Skierniewicach 
- Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa 
oraz w następnych latach: 
- Regionalna Izba Gospodarcza Łódź 
- Stowarzyszenie Przedsiębiorców Rawy Mazowieckiej 
- Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku 
- Regionalna Izba Gospodarcza w Ujeździe
- Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi.

Dzięki podpisanemu Porozumieniu powstał system bieżących kontaktów i konsultacji istotnych dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorczości. W następstwie podjęto systematyczną współpracę w zakresie spraw dotyczących przedsięwzięć gospodarczych podejmowanych w Województwie Łódzkim. Organizacja Izb Gospodarczych podpisała Porozumienie Partnerskie z władzami Województwa Łódzkiego. 
<
Kwiecień 2024
>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Formularz kontaktowy