1995
16 marca 1995 odbyła się oficjalna rejestracja Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie w Sądzie Rejonowym w Płocku.
Wykaz członków założycieli (54 firmy):
1.Zakład Remontowo-Budowlany – Józef Melka
2.Zakład Sieci i Instalacji Inżynieryjnych – Andrzej Strzałkowski
3.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SONIC – Andrzej Kamiński
4.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PETRO Sp. z o.o. – Janusz Nogański
5.Hurt-Detal JURPOL – Jerzy Dziedzic
6.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe JACKPOL– Jacek Kulesza
7.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INSTALBUD – Tadeusz Baranowski
8.Przedsiębiorstwo Handlu Opałem– Józef Jędrzejczak
9.Przedsiębiorstwo Handlowe BARTEX – Maria Bartczak
10.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe URBUD – Ireneusz Groblewski
11.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe STOLMAR Sp. z o.o. – Bogdan Zdziarski
12.Zakład Hydrauliczno Drogowy – Paweł Złotowski
13.Oświetlenie Miast Promocja i Wdrożenie Rozwiązań Energooszczędnych – Jarosław Budnicki
14.Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MAWEX s.c.- Marek Michalski
15.LKM s.c.- Longin Majkowski
16.Przedsiębiorstwo Budowlano-Produkcyjne TRAKT - Stanisław Bobrzak
17.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe VESTER- Adam Handzelewicz - Stanisław Bobrzak
18.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe JMJ s.c. - Jacek Szmidt
19.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ROLPUCH - Stanisław Kubasiński
20.Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe AF - Andrzej Florczak
21.DANAGRI-POL Sp. z o.o. - Jens Hansen
22.Odlewnia Żeliwa S.A - Stanisław Majda
23.Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy CZADRA - Jacek Paul
24.Zakład Produkcyjno-Usługowy DAMIR - Mirosław Wenelski
25.AS-GAZ s.c. Obrót Gazami Technicznymi - Romuald Podlasiak - Jarosław Sieczkowski
26.PETROVAL - Waldemar Walczak
27.EAST-REY - Adam Macierewicz
28.GOSP-ROL s.c. - Krzysztof Zdziarski
29.Przedsiębiorstwo Budownictwa Lądowego s.c. – Jerzy Rychwalski
30.ZTK „BITAM” s.c. – Kazimierz Golonka
31.PHSR „AGROMA” - Andrzej Olszewski
32.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TORPIS” sp. z o.o. – Sławomir Pawłowski
33.Dyrekcja Inwestycji - Jerzy Pruk
34.HAFT – POL - Krystyna Oswald
35.ZPO „EMKON” - Eugeniusz Ambroziak
36.Autoryzowany Serwis Samochodowy s.c. – Janusz Zachorski
37.P.U.W. Kutno - Marian Czaj
38.„FIG” s.c. – Jerzy Gordzielewski
39.Firma Handlowo-Usługowa „MIRA” - Zbigniew Kaczorowski
40.PPH „MONIKA” Export-Import - Krystyna Cegielska
41.Zakład Budowlany - Lech Melka
42.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUDMEX” - Lech Kostrzewa
43.Wielobranżowe Przedsiębiorstwo „STALMEX” - Henryk Koczaski
44.Pracownia Projektowo – Usługowa „MAGBUD” - Bogdan Krawczyk
45.Sklep Metalowy i Art. Instalac. Sanitarne - Wojciech Dzięgielewski - Jerzy Staniszewski
46.„POLFA” Kutno S.A. - Wiktor Tomusiak - Jan Krysiuk
47. ZPR „MIFLEX” S.A. – Jarosław Sokołowski - Hanna Matuszak
48.„MIX” Sp. z o.o. – Tomasz Wajcowicz - Andrzej Miziołek
49.ARRK S.A. - Marek Rutowicz - Dariusz Żelazkiewicz
50.PPKS Kutno - Dariusz Kołodziej - Mieczysław Andrzejczak
51.Biuro Pośr. Nieruch.. i Prawnej Obsł. Podm. Gosp. – Piotr Pajmel
52.PHP „DREWNOMAN” - Waldemar Twaróg
53.Zakład Usług Techn.. „TECHPOŻ” - Wiesław Pawłowski
54.Zakład Produkcyjno Usługowy „MARKOSTAL” - Marek Tyniec

Maj 1995 – Pierwsze Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej  w Kutnie;
Sierpień 1995 – Przystąpienie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie do Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;
 
1996
Styczeń 1996 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie (tzw. uzupełniające kadencję);
Wrzesień 1996 – podpisanie umowy o współpracy z Państwową Agencją Inwestycji Zagranicznych w celu opracowania Regionalnej Strategii Gospodarczej;

 
1997
Luty 1997 – Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Czerwiec 1997 – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie (kadencja 4-letnia);
Wrzesień 1997  – Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Radą Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie a Zarządem Miasta Kutno;
 
1998
Marzec 1998 – Wydanie pierwszego katalogu firm członkowskich Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Czerwiec 1998 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
 
1999
Kwiecień 1999 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Wrzesień 1999– Wydanie „Informatora Członkowskiego” w formie miesięcznika;
 
2000
Lipiec 2000 – Reaktywowanie comiesięcznych „Czwartkowych Spotkań Gospodarczych”;
Październik 2000  – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Październik 2000 – Uroczyste podpisanie Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych w Oporowie k/ Kutna przez:
1) Regionalną Izbę Gospodarczą w Kutnie,
2) Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową w Łodzi,
3) Regionalna Izbę Gospodarczą w Piotrkowie Trybunalskim,
4) Regionalną Izbę Gospodarczą w Skierniewicach.
 
2001
Kwiecień 2001 – Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Wrzesień 2001 – Powołanie „Forum Gospodarczego” w składzie:
Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego, Cech Rzemiosł Różnych, Związek Gmin Regionu Kutnowskiego, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej, Klub Biznesmenów i Menedżerów, Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie;
 
2002
Marzec 2002 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Marzec 2002 – Przewodnictwo w Wojewódzkim Porozumieniu Izb Gospodarczych Województwa Łódzkiego;
Maj 2002 – Podpisanie „Porozumienia” pomiędzy Samorządem Powiatu Kutnowskiego a Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie;
Czerwiec 2002 – Przyjęcie Nowych Izb do Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych regionu łódzkiego:
1) Regionalnej Izby Gospodarczej w Łodzi,
2) Stowarzyszenia Przedsiębiorców Rawy Mazowieckiej
Czerwiec 2002 - Uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Porozumieniem Izb Gospodarczych a przedstawicielami samorządu Województwa Łódzkiego i administracji rządowej.
Październik 2002 – Złożenie wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącego programu „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych – Teraz Integracja”;
 
2003
Marzec 2003 – Powołanie prezesa RIG w Kutnie, pana Ireneusza Groblewskiego, w skład Komitetu Sterującego przy Urzędzie Marszałkowskim;
Kwiecień 2003  – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Kwiecień 2003 – Przyjęcie w poczet Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku;
Kwiecień 2003 – Powołanie Komisji Do Spraw Żywności  pod przewodnictwem Pana Macieja Mielczarskiego w celu wypracowania promocji wyrobów regionalnych;
Maj 2003 –Organizacja kursu języka angielskiego metodą Callana dla kadry zarządzającej;
Sierpień 2003 – Podpisanie porozumienia o współpracy między Łódzką Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. a Regionalna Izbą Gospodarczą w Kutnie;
Grudzień 2003 – Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A. a Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie;
Grudzień 2003 – Udział w obchodach Jubileuszu 75-lecia Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi;

2004
Styczeń 2004 – Podpisanie Listu Intencyjnego z Radnym Miasta Kutno, działaczem społecznym i animatorem dużych imprez ogólno miejskich oraz warsztatów debatanckich i szkoleń – Panem Jackiem Sikorą;
Marzec 2004 – Zebranie „Forum Gospodarczego”, którego tematem była „Promocja i wizerunek Miasta Kutno i Regionu w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej”;
Marzec 2004 – Powołanie Zespołu do spraw promocji Miasta i Regionu pod przewodnictwem pana Andrzeja Florczaka;
Maj 2004 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Maj 2004 – Przekazanie przewodnictwa Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych Regionalnej Izbie Gospodarczej w Piotrkowie Trybunalskim;
Sierpień 2004 – Złożenie wniosku dotyczącego „Programu Inicjatywy Wspólnotowej Equal dla Polski 2004-2006”;
Wrzesień 2004 – Udział samorządu terytorialnego (Miasto Kutno i Powiat kutnowski) oraz samorządu gospodarczego (RIG w Kutnie) w Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi z okazji 85-lecia Województwa Łódzkiego;
Październik 2004 – Przyjęcie w poczet Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych Regionalnej Izby Gospodarczej w Ujeździe;
Listopad 2004  – Złożenie wniosku do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dotyczącego projektu KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw;
 
2005
Styczeń 2005 – Powołanie Komisji do spraw zmian w Statucie Izby pod przewodnictwem V-ce Prezesa pana Marka Michalskiego;
Styczeń 2005 – Apel przedsiębiorców do Sejmu RP poświęcony samorządowi gospodarczemu – wystosowany na konferencji w Łodzi;
Luty 2005 – Udział w obchodach Jubileuszu 15-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach ;
Luty 2005  – Udział w obchodach Jubileuszu 15-lecia Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie;
Marzec 2005 – Wygranie projektu „KIGNET – izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”;
Maj 2005 – Jubileusz 10-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Czerwiec 2005 – Odbyło się sprawozdawczo- wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Lipiec 2005 – Powołanie Zespołu do spraw Strategii Miasta Kutno – udział przedstawiciela RIG,
Sierpień 2005 – Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie otrzymała Certyfikat Wiedzy Podatkowej od „Instytutu Studiów Podatkowych” Modzelewski i Wspólnicy,

2006
Marzec 2006 – Podpisanie porozumienia o współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  w Skierniewicach.
Maj 2006 – Spotkanie przedstawicieli holenderskiego miasta Coevorden z Radą RIG w Kutnie oraz firmami członkowskimi; 
Czerwiec 2006 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Lipiec 2006 – Odbyło się spotkanie „Możliwości całorocznego zatrudnienia młodocianych pracowników w ramach praktyk zawodowych”. Organizatorami byli: Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w OHP w Skierniewicach;
Lipiec 2006 – Uroczyste zakończenie kadencji Skierniewickiej Izby Gospodarczej i tym samym przekazanie przewodnictwa w Wojewódzkim Porozumieniu Izb Gospodarczych Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi;
Październik 2006 – Rozpoczęcie cyklu szkoleń pod nazwą „Doskonalenie kadr działów handlowych”, finansowanych przez UE z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Październik 2006 – Organizacja spotkania z udziałem kandydatów na Prezydenta Miasta Kutno pod nazwą „Perspektywy współpracy Samorządu Lokalnego określonego funkcją Prezydenta Miasta Kutno z samorządem Gospodarczym w Kutnie”;
Listopad 2006 – Organizacja spotkania integracyjnego członków RIG w Kutnie pod nazwą „Wieczór BEAUJOLAIS NOUVEAU”;
Listopad 2006 – Udział w obchodach Jubileuszu 15-lecia Działalności Skierniewickiej Izby Gospodarczej;
 
2007
Luty 2007 – Organizacja w Starostwie Powiatowym w Kutnie konferencji pt.: „Kształcenie zawodowe w powiecie kutnowskim”, przy współpracy Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie;
Czerwiec 2007 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Lipiec 2007 – Delegacja Powiatu Kutnowskiego, w skład której wszedł Pan Andrzej Florczak, gościła w mieście Republiki Białorusi – Maładecznie;
Sierpień 2007 – Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiego Porozumienia Izb Gospodarczych. Zakończenie rocznej kadencji Izby Budownictwa w Łodzi. Nie doszło do wyboru kolejnej izby mającej przewodniczyć WPIG.
Wrzesień 2007 – Zakończenie projektu KIGNET, realizowanego z Krajową Izbą Gospodarczą;
Październik 2007 – Podpisanie Porozumienia z Prezydentem Miasta Kutno. Prezentacja zakończonego projektu KIGNET.
Grudzień 2007 – Odbyło się  „Międzynarodowe spotkanie Partnerskie” Ambasady Izraela z przedstawicielami Samorządu Gospodarczego  i Terytorialnego Kutna.
 
2008
Luty 2008 – Podpisanie porozumienia pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie a Powiatem Kutnowskim;
Luty 2008 – Specjalne spotkanie szkoleniowe na temat „standardów zarządzania Kapitałem Ludzkim. Zatrudnienie Fair Play-2007, IPED”. Organizatorami byli: Regionalna Izba Gospodarcza w Kutnie i Krajowa Izba Gospodarcza.
Kwiecień 2008 – Podpisanie Porozumienia ze Związkiem Gmin Regionu Kutnowskiego.
Maj  2008 – W Łodzi odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w sprawie przyjęcia warunków realizacji projektu „Pozwól sobie pomóc”;
Czerwiec 2008 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie;
Czerwiec 2008 – Uczestnictwo, na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Kutnie i Przewodniczącego Rady Powiatu, w wyjeździe do Kołomyi na Ukrainie.
Sierpień 2008 – Powołanie przez Business Centre Club Loża Łódzka oraz Polska Dziennik Łódzki (w imieniu organizatorów konkursu Top Manager Regionu Łódzkiego 2008), prezesa PWiK – pana Włodzimierza Kucharczyka (członka Rady RIG) do składu Kolegium Elektorskiego, które wyłoniło Menedżera Roku Regionu Łódzkiego 2008;
Październik 2008 – Spotkanie informacyjno-promocyjne. Omawiane tematy: „Profesjonalna ochrona informacji – mit czy konieczność?”, „ System zarządzania jakością wg ISO 9001”, „System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym”. Organizatorzy: RIG w Kutnie oraz KIG;
Październik 2008 – Uczestnictwo w Obchodach Jubileuszu 50-lecia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER”.
Listopad 2008 – Uczestnictwo w, obchodzonym po raz pierwszy w Polsce, „Światowym Tygodniu Przedsiębiorczości”. Udział Prezesa RIG pana Ireneusza Groblewskiego w projekcie „Otwarta firma – biznes przy tablicy”;
Grudzień 2008  – Spotkanie Prezesa RIG Kutno i Dyrektora Biura RIG Kutno z Marszałkiem Województwa Łódzkiego i parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej RP.
Grudzień 2008 rok – Podpisanie Umowy Partnerskiej z Wyższą Szkołą Gospodarki Krajowej w Kutnie.
 
2009
Luty 2009 – Uczestnictwo w inauguracji Obchodów 200-lecia Samorządu Gospodarczego w Polsce. Wydarzenie odbyło się w Centrum Artystycznym Fabryka Trzciny w Warszawie.
Maj 2009 – Konferencja podsumowująca projekt „Pozwól sobie pomóc”. Spotkanie odbyło się w Hotelu AVIS;
Czerwiec 2009  – Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego odnowienia współpracy pomiędzy Powiatem Kutnowskim w Polsce a powiatem Kołomyjskim na Ukrainie. Spotkanie odbyło się w Kołomyi na Ukrainie.
Czerwiec 2009 – Spotkanie z przedstawicielami władz Kołomyji.  W rozmowach uczestniczyli: przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kutnie, Urzędu Miasta Kutno oraz członkowie RIG Kutno;
Czerwiec 2009 – Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej.
 
2010
Luty 2010 – Uczestnictwo w Jubileuszy Obchodów 20-lecia Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie.
Marzec 2010 – Spotkanie z dr Mieczysławem Bąkiem – Zastępcą Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej, Prezesem Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym oraz V-ce Prezesem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa. Temat spotkania:  „Jak rozwijać się w kryzysie. Innowacje i ich ochrona w przedsiębiorstwie”.
Czerwiec 2010 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej.
Czerwiec 2010 – Udział w I Kongresie Innowacyjnej Gospodarki.
Lipiec 2010 – Podpisanie umowy partnerskiej z firmą TRANER ze Skierniewic o celu realizacji projektu z EFS.
Sierpień 2010 – Podpisanie umowy z Krajową Izbą Gospodarczą dotyczącej realizacji projektu IP HERMES.
Listopad 2010 – Spotkanie z kandydatami na Prezydenta Miasta Kutno.
Grudzień 2010 – udział w Europejskim Forum Gospodarczym, które odbyło się w Łodzi.

2011
Styczeń 2011 – Podpisanie Porozumienia o współpracy o nazwie Kutnowski Klaster Technologiczny, pomiędzy Regionalną Izbą Gospodarczą w Kutnie i firmą Kongskilde Polska Sp. z o.o.
Marzec 2011 – Uczestnictwo w posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia.
Kwiecień 2011 – RIG Kutno została sygnatariuszem Porozumienia w sprawie współpracy o nazwie „Medi-Connect klaster Innowacyjnych Technologii Medycznych”.  
Czerwiec 2011 – Uczestnictwo w II Kongresie Innowacyjnej Gospodarki.
Czerwiec 2011 – Udział w obchodach 12-stej rocznicy istnienia firmy AMZ oraz prezentacji autobusu City Smile.
Czerwiec 2011 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Czerwiec 2011 – Spotkanie firm członkowskich RIG z przedstawicielami rejonu kołomeńskiego w obwodzie moskiewskim.
Wrzesień 2011 – Przystąpienie ,RIG Kutno oraz zainteresowanych firm członkowskich, do współpracy z Urzędem Marszałkowskim przy realizacji projektu „Regionalna Strategia Innowacji RSI – 2030”.
Październik 2011 – Uczestnictwo w Jubileuszu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajobrazowego Oddział w Kutnie.
Październik 2011 – Udział w I Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach.
Październik 2011 – Udział w obchodach Jubileuszu 65-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego w Kutnie;
Październik 2011 – Uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 30-lecia Muzeum Regionalnego w Kutnie.
Listopad 2011 – uczestnictwo w IV Europejskim Forum Gospodarczym.
 
2012
Styczeń 2012 – Uczestnictwo w obchodach Jubileuszu 20-lecia Skierniewickiej Izby Gospodarczej w Skierniewicach;
Marzec-Kwiecień 2012 – Organizacja bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców i inwestorów w ramach projektu „LEM – Platforma wspierająca inwestowanie w przedsiębiorstwa”;
Maj 2012 – udział w III Konferencji pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka – V-ce Premiera Rady Ministrów RP i Ministra Gospodarki RP – na temat „Dobre praktyki doskonalenia zarządzania – zarządzanie ryzykiem”;
Maj 2012 – Udział w III Kongresie Innowacyjnej Gospodarki. Spotkanie odbyło się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Maj 2012 – Udział w uroczystym otwarciu Aquaparku Kutno.
Czerwiec 2012 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Czerwiec 2012 – Spotkanie Prezesa RIG w Kutnie z Panem Przemysławem Błaszczykiem – Senatorem RP.
Wrzesień 2012 – Uczestnictwo w II Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które odbyło się w Katowicach.
Październik 2012 – Udział w Konferencji poświęconej Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego „LORIS 2030”. Do zespołu zajmującego się opracowaniem RSI LORIS 2030 powołano firmy członkowski RIG w Kutnie:
1) AMZ Kutno Sp. z o.o.,
2) Eko Serwis,
3) KZD Exdrob S.A.
4) PPH Hetman,
5) Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.,
6) Miflex S.A.,
7) Hotel „RONDO” Brauer s.j.,
8) Schomburg Polska Sp. Z o.o.,
9) MPC Paweł Oleksiewicz,
10) ZZI Akces.
Listopad 2012– Udział w V Europejskim Forum Gospodarczym – łódzkie 2012;
Listopad 2012 – Udział w I Międzynarodowym Kongresie Bioekonomii;
Listopad 2012 – I Posiedzenie Zespołu do Spraw Statutu, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków RIG w Kutnie.
Grudzień 2012 – udział Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie w programie pomocowym „Szlachetna Paczka”.
 
2013
Luty 2013 – II Posiedzenie do spraw Statutu RIG w Kutnie;
Czerwiec 2013 – Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Krajowej Izby Gospodarczej, podczas którego Prezes RIG, Pan Wiesław Antoniak, otrzymał powołanie do Rady Krajowej Izby Gospodarczej z kadencją na lata 2013-2017.
Czerwiec 2013– Pierwsze posiedzenie nowopowołanej Rady KIG na kadencję 2013-2017,
Czerwiec 2013 – Walne Zgromadzenie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Sierpień 2013 – Udział w spotkaniu z ambasadorem Kazachstanu w Polsce – Panem Erikiem Utembajewem, które odbyło się w Urzędzie Miasta Kutno;
Wrzesień 2013 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków RIG w Kutnie. WZ odbyło się na wniosek Komisji Rewizyjnej. Podczas obrad ponownie dokonano wyboru Rady Izby, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.
Październik 2013– Powołanie Prezesa RIG, Pana Wiesława Antoniaka do zespołu, którego zadaniem jest opracowanie strategii dla Miasta Kutno na lata 2014-2020.
Październik 2013– Udział w Posiedzeniu Komisji Rolnictwa, które odbyło się w Krajowej Izbie Gospodarczej. Uczestnicy spotkali się z Panią Minister Elżbietą Bieńkowską;
Październik 2013 – Powołanie Prezesa Izby do Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego, które zostało wręczone na inauguracyjnym posiedzeniu w Łodzi w Urzędzie Marszałkowskim.
Listopad 2013 – Udział w VI Europejskim Forum Gospodarczym.
Listopad 2013 – I Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie i Przewodniczącego Klubu Biznesu w Kutnie;
Grudzień 2013 – Spotkanie z Panem Marcinem Podgórskim – dyrektorem Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli.
 
2014
Luty 2014 – Spotkanie Rady RIG z przedstawicielami Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej – Oddział w Zgierzu. Celem spotkania było nawiązanie ścisłej współpracy między Izbami.
Luty 2014 – Podpisanie listu intencyjnego z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego, dotyczącego wspólnych działań przy „Portalu Gospodarczym”.
Marzec 2014 – I Zawody w Kręgle o Puchar Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, Przewodniczącego Klubu Biznesu w Kutnie i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.
Czerwiec 2014 – Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie.
Listopad 2014 – Spotkanie informacyjne dotyczące Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego zrealizowanych w latach 2007-2014. Prezentację poprowadził Pan Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego.
Listopad 2014 – II Zawody Pływackie o Puchar Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie i Przewodniczącego Klubu Biznesu w Kutnie.
Grudzień 2014 – Spotkanie członków Rady Gospodarczej Województwa Łódzkiego z Panem Witoldem Stępniem – Marszałkiem Województwa.
Grudzień 2014 – Spotkanie świąteczno-noworoczne w Krajowej Izbie Gospodarczej zorganizowane przez Instytut Lecha Wałęsy i KIG.

                                                                                2015
Luty 2015 – Udział w Debacie Gospodarczej z okazji 25-lecia Krajowej Izy Gospodarczej w Warszawie.
Marzec 2015 – Udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Do Spraw Energetyki i Komitetu Do Spraw Energii i Polityki Klimatycznej KIG.
Marzec 2015 – II Zawody w Kręgle o Puchar Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, Przewodniczącego Klubu Biznesu w Kutnie oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie.
Maj 2015 – Powołanie Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie na Zastępcę Członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Maj 2015 – W Regionalnej Izbie Gospodarczej w Kutnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Zgierskiego Oddziału Izby Przemysłowo-Handlowej w Łodzi.
Czerwiec 2015 – W Regionalnej Izbie Budownictwa w Łodzi odbyło się spotkanie prezesów Izb Gospodarczych związane z wystosowaniem przez Ministerstwo Gospodarki – Departament Doskonalenia Regulacji Gospodarczych, prośby o przesłanie informacji dotyczącej barier w wykonywaniu działalności gospodarczej. Uczestnicy spotkania stwierdzili że podstawową zmianą w prawie gospodarczym powinno być uchwalenie przez Sejm RP Ustawy o Samorządzie Gospodarczym.
Czerwiec 2015– Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków RIG w Kutnie.
Październik 2015 – 20-lecie Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie. Uroczystość odbyła się w Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie.
 
 
<
Kwiecień 2024
>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
Formularz kontaktowy