Projekt „Pozwól sobie pomóc”
(Projekt realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Kutnie)

 
CEL: Aktywizacja zawodowa oraz poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym powiatu kutnowskiego poprzez dostosowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia.

Grupy docelowe: * długotrwale bezrobotni, * niezatrudnieni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, * po pięćdziesiątym roku życia (50+), * bezdomni.

Działanie 7.2.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Okres trwania projektu: 01.06.2008 – 31.05.2009

Poniesione koszty realizacji projektu:                                577 700,68, w tym:
• rok 2008 – 372 292,48 zł
• rok 2009 – 205 408,20 zł 
<
Maj 2024
>
Pn Wt Śr Cz Pt So N
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
Formularz kontaktowy